W jakich branżach potrzebne są usługi VAS?

Operatorzy logistyczni, chcąc zdobyć kolejne zlecenia, stale poszerzają zakres swoich usług. Ich celem jest zdobycie zleceniodawców, którzy mają coraz większe wymagania. O solidności firmy świadczy nie tylko poziom standardowych usług logistycznych i działań marketingowych, lecz także możliwość realizacji usług wartości dodanej. Usługi te, zwane inaczej VAS, w dużym stopniu decydują o przewadze konkurencyjnej.

Czym są usługi wartości dodanej?

Usługi wartości dodanej, inaczej zwane VAS (od angielskich słów value added services) to dodatkowe usługi w logistyce. VAS to wdrożenie rozwiązań, dzięki którym wartość zamówienia odpowie na wymagania konsumentów, a nawet wykroczy poza jego podstawowe potrzeby. Usługi wartości dodanej dobiera się według indywidualnych potrzeb klienta, dostarczając rozwiązania, które zdecydowanie wykraczają standardy rynku. W skład usług wartości wchodzi na przykład copacking, czyli tworzenie zestawów produktowych, np. poprzez dodanie próbki produktu do czasopisma. Do usług VAS należy również dołączanie do zamówienia materiałów marketingowych, np. ulotek z bieżących kampanii czy katalogów produktowych czy różnych kuponów.

Usługi wartości dodanej w różnych branżach

VAS stosuje się różnych branżach. W branży odzieżowej do usług wartości dodanej zalicza się na przykład dodawanie do towaru etykiet. Firma logistyczna odbiera towar od producenta, a w magazynie przygotowuje się go do przesłania do sklepów, wykonując usługi wartości dodanej. Odzież może być etykietowana, a następnie przepakowywana w opakowania jednostkowe i zbiorcze. W przypadku sklepów ekskluzywnych, jednym z zamawianych VAS jest prasowanie produktów. W magazynie również klipsuje i wymiaruje się odzież oraz umieszcza się je na wieszakach. W branży kosmetycznej produkty również się etykietuje. Zaawansowane firmy logistyczne tworzą również zestawy świąteczne.

Usługi wartości dodanej w porcie morskim

W portach morskich przeładowuje się towary. Konkurencja wymusza na portach konieczność wykonywania usług wartości dodanej. W portach morskich wyróżnia się ogólne usługi logistyczne, do których zalicza się operacje przeładunkowe, składowanie i magazynowanie, formowanie i rozformowywanie kontenerów, przeładunek kompletacyjny (ang. cross docking), usługi świadczone na rzecz statków morskich w postaci holowania, pilotażu, cumowania. Do portowych VAS zalicza się zarządzanie produktami zwrotnymi (uszkodzonymi, zużytymi, przeterminowanymi), relokację i naprawy opakowań, w tym głównie kontenerów. Możliwość korzystania z takich usług w porcie jest bardzo korzystna dla firm przewozowych, gdyż nie trzeba transportować towaru do miejsca wysyłki, by dokonać napraw. Wśród portowych usług wartości dodanej można wymienić również elektroniczną wymianę dokumentów handlowych, transportowych i celnych (EDI), wypełnianie procedur związanych z międzynarodowym obrotem towarowym, a także usługi związane ze spedycją morską, maklerstwem okrętowym i agenturą żeglugową.

Usługi wartości dodanej ułatwiają działalność firm w wielu branżach, a ponadto mają ogromne znaczenie w kontekście sprawnej realizacji zamówień konsumentów. Wybierając operatora logistycznego, warto sprawdzić, jakie usługi VAS oferuje.