Dzielnice Berlina

Od 2001 roku w Berlinie obowiązuje nowy podział administracyjny – zamiast, jak dawniej, 23 dzielnic, obowiązuje jedynie 12. Oczywiście rdzenni berlińczycy i wiele osoby długo związane z miastem do dziś posługują się raczej dawną nomenklaturą i pytając o drogę lub czytając internetowe przewodniki po mieście częściej spotkamy się z określeniem, że coś jest „na Kreuzbergu” czy „w Wedding” – bardziej precyzyjnie określającym lokalizację, niż poprawne uogólnienia. Czytaj dalej Dzielnice Berlina